Konferenciánk előadói

Előadóink felkérésekor a magas szakmai színvonalat és a különleges háttértapasztot egyaránt szem előtt tartottuk.

Baritz Sarolta Laura OP

Budapesten született. Édesapja Baritz Árpád gépészmérnök, édesanyja Farkas Sarolta, zongora- és énektanár. 1983-ban közgazdasági diplomát szerzett és külkereskedelmi területen dolgozott, ahol a 80-as, 90-es években menedzserként nagy sikereket ért el. Édesanyja 1993-ban bekövetkezett halála vezette arra, hogy belépjen a domonkos rendbe, de ezzel pályáját nem hagyta el végleg; ma elsősorban a tudományos munkának és az oktatásnak szenteli idejét. 2014-ben PhD-fokozatot szerzett. Az alternatív, emberközpontú közgazdaságtan képviselője, ennek a témának szenteli tudományos karrierjét.

Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológia Tanszékének és a Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtan Tanszékének oktatója. A Sapientia Egyetemen a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban szakirányú továbbképzés szakfelelőse.

Hangsúlyos téma számára az ember teremtett környezetért vállalt felelőssége, a Teremtésvédelem és Naphimnusz egyházi munkacsoportok aktív tagja.

2016-ban jelent meg Háromdimenziós gazdaság című könyve, melyben a gazdasági élet etikai, értékrend alapú dimenziójára irányítja a figyelmet.

Dr. Bánki György pszichiáter, pszichoterapeuta

Íróként, publicistaként is elismert. Első könyve, „A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról” 2016-ban jelent meg, melyet a Magyar Pszichiátriai Társaság Nyírő Gyula díjjal jutalmazott. Korábban a Törökfürdő c. kulturális magazin szerkesztője, a Csillagszálló hajléktalan utcalap állandó szerzője, az MPT honlapjának szerkesztője volt. A Színház- és Filmművészeti Egyetem óraadó tanára. Epizódszerepet játszott Sándor Pál Vándorszínészek című filmjében. A Civil Csoport Hétvége nevű, társadalmi kérdések mentén csoportozó kezdeményezés egyik alapítója."

Csepeli György szociálpszichológus, szociológus

Budapesten született 1946-ban. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán orosz-pszichológia szakot végzett. 1971-ben részt vett az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság Nyári Egyetemén. Willem Doise és Henri Tajfel irányításával ott végezte el szerzőtársaival első szociálpszichológiai kísérletét, melynek tárgya a “minimális csoportokhoz” való tartozás szociálpszichológiai következményeinek vizsgálata volt.

Még ebben az évben bekerült az ELTE Szociológiai Tanszékére, melyből utóbb Intézet majd a jelenlegi Társadalomtudomány Kar lett. 2000-ig a Kar Szociálpszichológiai Tanszékét vezette, majd később a Kulturális Antropológia Tanszék vezetője lett. Másodállásban tanított a Pécsi Tudományegyetemen és a Miskolci Egyetemen. Az Egyesült Államokban 1975-ben folytatott tanulmányokat a Columbia Egyetemen, Morton Deutsch tanszékén. 1989 után több féléven át, több amerikai egyetemen volt vendégprofesszor. Jelenleg az ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programja vezetője. Az iASK kutatója. 

Szociálpszichológiai tankönyve a magyar egyetemek szociálpszichológiai képzésének sztenderd alkotó része. Kutatási területe a csoportközi viszonyok szociálpszichológiája, a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág nemzetközi összehasonlító vizsgálata, az előítélet, az antiszemitizmus, cigányellenesség és xenofóbia. Az utóbbi időben érdeklődése az információs társadalom, a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása felé fordult 

Fóris Ferenc kertészmérnök

A KÖVET Felügyelőbizottságának tagja, 2012. óta elnöke. 
FORIS Beverages Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szerzett diplomát, majd marketing szakmérnöki képesítést. Minőség és környezetirányítási vezető auditor.

Vállalati vezetőként dolgozott több mint húsz évig, jelenleg saját vállalkozását menedzseli. A fenntarthatóság, a környezetközpontú vállalati irányítás elkötelezett híve. Több minőség és környezetirányítási rendszer, motivációs és teljesítményértékelő rendszer elkészítése és bevezetése, környezeti teljesítményértékelő rendszer bevezetése, fenntarthatósági jelentés készítése fűződik a nevéhez. Szűkebb szakterülete a vállalati irányítási rendszerek fejlesztése, a vállalati folyamatok szabályozása.

Sándor Tamás dandártábornok

Magyar Honvédség, 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár, Szolnok, parancsnok

Gépesített lövész tiszt, harcjármű üzemeltető üzemmérnök, majd katonai vezetői szakon szerzett diplomát.  2003-ban elvégezte az Egyesült Államok Szárazföldi Erők Parancsnoki és Vezérkari Törzstiszti Akadémiáját (Fort Leavenworth), 2004-ben az Egyesült Államok Különleges Erők tiszti tanfolyamát (Fort Bragg), majd 2010-ben az Egyesült Államok National War College NDU (Fort Lesley J McNair) Vezérkari tanfolyamát Nemzeti Biztonsági Stratégia témában.

Számos katonai tanfolyamon bővítette tudását (Katonai Rendőr Tanfolyam, Olaszország; NATO zászlóaljparancsnoki tanfolyam, Budapest; Törzstiszti nyelvtanfolyam, Egyesült Királyság; NATO/PfP Törzstiszti tanfolyam, Svédország).

1989-ben szakaszparancsnokként kezdte katonai pályafutását, jelenleg a szolnoki 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár parancsnoka, mely a Magyar Honvédség egyetlen különleges rendeltetésű alakulata. 

Kiemelt misszós feladatai a következők voltak:
1997 - 1998 UNFICYP, Ciprus századparancsnok;
2008. június – 2008. szeptember MH Tartományi Újjáépítési Csoport-4, Parancsnok, Afganisztán;
2012. november – 2013. május Többnemzeti Különleges Műveleti Harccsoport műveleti igazgató (harccsoport parancsnok helyettes) Afganisztán;
2013. november – 2014. május Többnemzeti Különleges Műveleti Osztag parancsnok Afganisztán.

Veres Rita stratégiai vezető

Az Edisonplatform egyik megálmodója

Volt az év női vezetője, és egy fantasztikus csapat első embere. Volt egy jövőformáló Szilícium völgyi egyetem magyar nagykövete. Épített gondolatokat, üzletet Európában. Utazott. Sokat. Szeretett igazán szenvedéllyel dolgozni, és a legszebb és legőrültebb naivitással hitt gondolatokban, mert ő ilyen. Vállalt nagy felelősséget, és szerette elsőként feltenni a kezét, ha lehetőség volt rá, mert/pedig nő. Most pedig kimenőt adott magának, hogy elveszhessen az álmaiban. Szóval, jelenleg, címkék nélkül, szabadon, újra fest, alkot. De emellett még mindig szeretné megváltani a világot, és az Edisonplatform csapatával azon dolgozik, hogyan lehet a gyerekeket felkészíteni egy elképzelhetetlen jövőre vagy még inkább velük, értük átírni a jövőt.