Adatkezelési nyilatkozatunk

A VENUSTUS PRO KFT. ADATAI

Cégadatok:

Cégnév: Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.
Székhely: 221 Budapest, Vihar utca 7/C. IV/13.
Cégjegyzékszám: 01-09-945395
Adószám: 22934332-2-43
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004525

Elérhetőségek:

Mobil: +36 30 425 2586, +36 30 687 1882
Fax: +36 1 950 3053
E-mail: info@venustus.hu, iroda@venustus.hu

Adatvédelemért felelős tisztségviselő:
Tisztségviselő neve, beosztása: Nyáriné dr. Mihály Andrea, ügyvezető
Elérhetősége: adatvedelem@venustus.hu, +36 30 425 2586

ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNK
A Venustus Pro Kft., mint adatkezelést és adatfeldolgozást is végző szolgáltató eleget tesz és megfelel Magyarország Alaptörvényében, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (EU 679/2016), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben és az 1992. évi LXIII. törvényben (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) foglalt adatkezelési, és adatfelhasználási kötelezettségeinek.

A Venustus Pro Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Venustus Pro Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a adatvedelem@venustus.hu e-mail címen.


Adatkezelési tájékoztató

Képzések, fejlődéstámogató programok szervezése

Képzéseink, fejlődéstámogató programjaink szervezésének célja a célcsoport szakmai tudásának, ismereteinek, készségeinek fejlesztése.

A képzési programjaink való részvétel önkéntes és regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az adatgyűjtés annak érdekében történik, hogy eleget tegyünk a vonatkozó jogszabályok által előírt szerződéses, számlaadási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, valamint a programhoz kapcsolódó szakmai és szervezési információkat eljuttassuk a jelentkezők felé.

Az adatkezelés jogalapja a személyes hozzájárulás. A regisztráció google forms űrlapon történik, amelyhez kizárólag az arra feljogosított adatkezelők férnek hozzá. A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadását kérjük:

 • Név
 • Foglalkozás/beosztás
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Cég neve (magánszemélyként történő regisztráció esetén is kérjük megadni)

A következő adatokat nyitott képzéseinkre történő jelentkezéskor kérjük be:

 • Cég címe
 • Számlázási cím (ha a fentiektől eltér)
 • Adószám (magánszemélyként történő regisztráció esetén saját adószám megadása szükséges)
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény és annak 2020. szeptember 1-től életbe lépett végrehajtási rendelete szerint a képző intézményeknek kötelező a képzésekről az adatszolgáltatás. A felnőttképzési adatszolgáltatáshoz a következő adatok megadása is szükséges:
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Viselt név
 • Születési név
 • Anyja neve
 • Születési ország
 • Születési hely
 • Születési idő
 • E-mail cím

A számlázási adatok számlázórendszerünkben rögzítésre kerülnek. A jelentkezéskor megadott adatokat adminisztratív okokból megőrizzük.

Amennyiben a program lezajlását követően személyes adatainak törlését kéri, úgy jelezze azt az adatvedelem@venustus.hu e-mail címen. Számlázási adatait és jelentkezési lapját a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk.


Adatkezelési tájékoztató

Konferencia, ügyféltalálkozó

Konferenciáink, ügyféltalálkozóink szervezésének célja a célcsoport szakmai tudásának, ismereteinek, készségeinek fejlesztése.

A programjainkon való részvétel önkéntes és regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az adatgyűjtés a szerződéses és számlaadási kötelezettség törvény által előírt teljesítése érdekében történik, valamint azért, hogy a konferenciához, ügyféltalálkozóhoz kapcsolódó szakmai, szervezési információkat eljuttassuk a jelentkezők felé.

Az adatkezelés jogalapja a személyes hozzájárulás. A regisztráció google forms űrlapon történik, amelyhez kizárólag az arra feljogosított személyek férnek hozzá.

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadását kérjük:
• Név
• Foglalkozás/beosztás
• E-mail cím
• Telefonszám
• Cég neve (magánszemélyként történő regisztráció esetén saját név)
• Cég pontos címe (magánszemélyként történő regisztráció esetén saját cím)
• Adószám (magánszemélyként történő regisztráció esetén saját adószám)
• Számlázási cím (ha eltér a fent megadott adatoktól)

A számlázási adatok számlázórendszerünkben rögzítésre kerülnek. A jelentkezéskor megadott adatokat adminisztratív okokból megőrizzük, továbbításra nem kerülnek. Amennyiben a konferencia lezajlását követően személyes adatainak törlését kéri, úgy jelezze azt az adatvedelem@venustus.hu e-mail címen. Számlázási adatait számlázó- és könyvelési rendszerünkben a törvényi előírásoknak megfelelően megőrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy rendezvényeinken videó- és fényképfelvételek készülhetnek, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetők lehetnek. A felvételeket a rendezvény szervezője, valamint a felvételek készítésével megbízott szerződött partnerünk marketingtevékenysége során közzéteheti.


Adatkezelési tájékoztató

Hírlevélre történő feliratkozás

Hírlevelünk küldésének célja kizárólag az, hogy tájékoztatást adjunk aktuális programjainkról, és az arra való jelentkezési lehetőségekről, promóciókról, beszámoljunk programjainkról, kutatási eredményeinkről, szakmai és tudományos információkról, aktualitásokról.

HÍRLEVÉL LISTÁNKRA TÖRTÉNŐ FELKERÜLÉS

1. Hírlevelünkre történő feliratkozással
A feliratkozáskor a következő adatok önkéntes megadását kérjük:
• Név
• E-mail cím
• Érdeklődési terület

2. Venustus által szervezett eseményeken, rendezvényeken név és e-mail cím saját kezű megadásával
A feliratkozáskor megadott adatok nem kerülnek továbbításra.

HÍRLEVÉLRŐL TÖRTÉNŐ LEIRATKOZÁS

Bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevelünkről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, valamint az adatvedelem@venustus.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, és kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, törlését.

Adataink a Mailchimp rendszerében kerülnek rögzítésre és feldolgozásra. A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja.